REGULAMIN YOGA PLACE

Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem!

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I WARSZTATACH TRAKTUJE SIĘ JAKO AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

 1. Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu lub pojedynczych zajęć.
 2. Na zajęcia przychodzimy 10 minut przed oznaczoną godziną.
 3. Zaleca się nic nie jeść 2-3 godziny przed zajęciami.
 4. Zajęcia stanowią całość. Nie praktykujemy późniejszego przychodzenia ani wcześniejszego wychodzenia z zajęć.
 5. Na sali ćwiczymy na boso. Obuwie zostawiamy przed salą. Rzeczy cenne zabieramy ze sobą na salę ćwiczeń.
 6. Wszelkie alarmy i telefony należy wyłączać na czas zajęć. Zalecany jest tryb samolotowy.
 7. W czasie zajęć zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 8. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia!
 9. Na zajęciach należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innych uczestnikom zajęć, chyba że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela.
 10. Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami.
 11. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie sygnalizować prowadzącemu.
 12. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki należy przedstawiać bezpośrednio prowadzącemu.
 13. Uczestnicy korzystają z usług Yoga Place na własną odpowiedzialność.
 14. Yoga Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
Scroll to Top