mandela

Warsztaty

W Yoga Place regularnie organizowane są warsztaty
pogłębiające praktykę jogi, spotkania medytacyjne,
kręgi kobiet oraz wiele innych – w „okołojogowych” tematach.

Ponadto organizujemy warsztaty wyjazdowe w kraju
i poza jego granicami.

mandela

Wydarzenia

Galeria

Moja Przestrzeń - Sala
Moja Przestrzeń - Justyna
Moja Przestrzeń - Sala
Moja Przestrzeń - Sala
Moja Przestrzeń - Medytacja