REGULAMIN

KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I WARSZTATACH TRAKTUJE SIĘ JAKO AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu (lub pojedynczych zajęć) oraz wypełnienie arkusza osobowego.

2. Na zajęcia przychodzimy 10-15 minut przed oznaczoną godziną.

3. Zaleca się nic nie jeść co najmniej 2 godziny przed zajęciami.

4. Zajęcia stanowią całość. Nie praktykujemy późniejszego przychodzenia, ani wcześniejszego wychodzenia z zajęć.

5. Na sali ćwiczymy boso. Obuwie zostawiamy przed salą. Rzeczy cenne zabieramy ze sobą na salę ćwiczeń, za pozostawione w szatni rzeczy Yoga Place nie odpowiada.

6. Wszelkie alarmy i telefony komórkowe należy wyłączać na czas zajęć.

7. W czasie zajęć zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.

8. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.

9. Na zajęciach należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela.

10. Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami.

11. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.

12. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.

13. Uczestnicy korzystają z usług Yoga Place na własną odpowiedzialność.

14. Yoga Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.